سبکهای ریکی
این شیوه با نامهای Seichem , SEKHEM , SKHIM نیز شناخته می*شوند. امروزه هزاران نفر در سراسر جهان از این شیوه استفاده می*کنند.
All-Love بدین معناست که درون هر یک از ما با رقه*ای از انرژی خالق همه جا حاضر وجود دارد که همان All Love است.
کره خاکی ما در آستانه یک هوشیاری عظیم است. بسیاری از مردم تغییرات در حال وقوع را حس کرده و بسیاری نیز در حال تجربه وضعیتهای گوناگونی از روشنگری و تنویر افکار هستند.

همزمان با افزایش نوسانات انرژیتیک و جسمانی*مان و همزمان با آ*غاز شناخت و پذیرش تمام آنچه که هستیم، پذیرشی از نور و عشق عالمگیر در ما بوقوع می*پیوندد.
این آغاز و این پذیرش قلبمان را بسمت All Love می*گشاید. کارگاه و کلاسهای All Love حمایت و تسهیل این دریافت و آگاهی را برای کسانی که در حال تجربه این دگرگونی زمینی هستند فراهم می*سازد.
کلاسها شامل شفاف سازی و فعال سازی و پذیرش آن چیزهائی است که سبب افزایش بصیرت و آگاهی شما می*گردد و سبب ایجاد وضعیت پایداری در شناخت شما می*شود. شناختی که از حقوق مسلم شماست و در واقع هم آمیزی و پیوند آسمان به زمین است.
زیبائی مرحله پذیرش زمانی است که شما جوهر و ذات قدسی خود را در می*یابد، سپس خواهید توانست دیگران را در دریافت این شناخت یاری *رسانید.
معرفی All Love
پاتریک زیگلر امروه با استفاده از انرژی All Love بدون تقسیم آن به سطوح مختلف کار خود را انجام می*دهد. و علائم(سمبل) خاصی را برای رتبه بندی و درجه گذاری هر مرحله قائل نمی*شود. مهمترنی چیز از نظر او کار کردن با اتصال به سر منشاء، حضور قلب و ایجاد آگاهی و بصیرت و ارتباط با منبع لایزال تا جائی که احساس گشایش و درخشش قلبی ایجاد شود. کلاسهای All Love امروزه در برگیرنده نوعی انتقال انرژی در «فعال*سازی بصیرت و آگاهی» است که جریان پایداری از رشد آگاهیها را بروی شخص می*گشاید.
تاریخچه
پس از اینکه پاتریک زیگلر خوابیدن در تابوت فرعون موجود در قبر هرم بزرگ مصر را تجربه نمود او به ترویج شیوه باستانی درمان سجیم پرداخت که همزمان با شیوه ریکی درحال گسترش است. در اینجا به بررسی SKHM در شکل خالص و در ساده*ترین شکل آن خواهیم پرداخت.
سال 1979 آغاز فرم اصلی درمان سچیم توسط پاتریک زیگلر بود. او پاتریک پیس کورپس روانه مصر شد تا رویای دوران کودکی خود را که گذراندن یک شب تا صبح در هرم بزرگ مصر بود جامه عمل بپوشاند. او با پیدا کردن روزنه و شکافی که توسط دزدان ایجاد شده بود به داخل تونل هرم خزید. در آنجا پنهان شد تا توریستهای همراهش بروند. او ماجرایی آن شب را چنین حکایت می*کند که پس از دراز کشیدن داخل تابوت وقتی خواست به مدیتیشن بپردازد صدای تاپ تاپ مانند از طریق تابوت شروع به تپیدن کرد و نوری آبی رنگ و دوار بالای سرش بصورت معلق قرار گرفت. پاتریک پس از غلبه بر ترس اولیه خود شب را در زیر این انرژی آبی رنگ الکتریکی در حال مدیتیشن سپری کرد گوئی این نور در یک قالب لاینتهای در قلبش می*چرخید.
هنگام صبح غبار درخشان او را پوشانده بود. او دریافت که این آشکارکننده ماهیت و ذات خودانگیزاند که از آن بعنوان «طلای سفید» یاد می*شود بوسیله مرشدان هندی در هندوستان مورد استفاده قرار می*گرفت تا نوسانات و ارتعاشات روحی آنان را به اوج رساند و قدرت درمانگری آنها را افزایش دهد.
او در قاهره، به گروهی از صوفیان معرفی شد. پاتریک با شیخ صوفی*ها در سودان ملاقات کرد و او تسبح دعا و نیایش و تعلیمات زیادی به وی عرضه کرد.
هنگامی که سرود و نیایش(ذکر) «Allah» صوفی*ها به سرود هندوها « All Love » تبدیل شد او در قلب خویش گشایشی احساس کرد. وقتی پاتریک به پیش کورپس واقع در یمن و به محل کار خود بازگشت شروع به ارائه انرژی درمانی نمود.
سپس دو سال در نپال به تمرین مدیتیشن گذارند و بعد از آن در سال 1983 به وطن خویش ایالات متحده بازگشت تا به مطالعه پیام درمانی و تکنیکهای درمانی پیشرفته بپردازد.
All Love
کلاس و کارگاه پروسه و فرایندی است روحانی که سبب تقویت اتصال با الوهیت جهانی در شما می*شود. لذا شما را قادر خواهد ساخت تا با اطمینانی عمیق*تر مذهب یا طریقت مقدس خود را کشف و تجربه کنید. کارگاه All Love نقطه مرجع شما را از سرتان به قلبتان متصل کرده و شما را در کشف زندگی کامل در هر لحظه یاری می*کند.
تجربیات کارگاهی یکی از تعالیات ذهنی است. یعنی استفاده از ذهن همانگونه که اصالت استفاده از آن مدنظر است. تجربیات گذشته مطالبات و خواسته*های احساسی را کنار نهاده و پذیرای زندگی کاملتری با ابراز قلبی از عشق بی*قید و شرط می*گردیم.
هدف از All Love بسیار ساده است. یعنی اتصال خویش به مبدا هنگامی که چنین اتفاقی می*افتد تمام سیستم انرژی شما سرشار از انرژی عشق (Love) شده و شما متصل به کل (All) می*شود. در این هنگام معمولا پدیده تغییر در زندگی بوقوع خواهد پیوست. شخص به این درک خواهد رسید که واقعا کیست و هدف واقعی زندگی چیست و جایگاه او دراین عالم کجاست.
هدف از All Love اینست که مقصود اصلی وجود ما روی کره خاکی را به ما یادآور شود. ما اینجائیم تابین ابعاد زمینی و روحانی از طریق انرژی عشق مطلق همبستگی ایجاد کنیم. همچنین ما اینجائیم تا اتحاد و یگانگی خود را با تمام موجودات زنده دیگر جهان ابراز داریم. با برطرف شدن و کنار رفتن موانع، انرژیهای آسمان و زمین در مرکز قلب تلفیق می*شود.
مدیتیشنهای All Love در شناخت روح و جان منجر خواهد شد به:
ـ سرعت بخشی و دقت در رشد و تعالی.
ـ کمک در وصل شدن به بعد روحانی.
ـ آشکار سازی موانع ذهن و روان.
ـ کمک به پیشرفت و دستیابی به تلفیق جسمانی
فعال*سازی شناخت و آگاهی،* آغازی است برای یک سری از شفاف سازی*های سطوح عاطفی و ذهنی و رفع موانع سختی که توسط این سطوح می*تواند ایجاد شود.
فعال*سازی و تجربیات مرحله initation (آ*غازین) در هر بار تجربه و دستیابی منجر به سطح باز فراخی و انبساط ضمیر و بصیرت شخص می*شود. در هر بار تجربه و دستیابی منجر به سطحی از فراخی و انبساط ضمیر و بصیرت مشخص می*شود. در طول کلاس وقوع چند مرحله initiation متحمل خواهد بود. تکنیکهای بکار برده شده موانع انرژی را مشخص کرده و سبب فراهم سازی بنیان*های تاثیرگذار و تلفیقات انرژی روحی می*شود.
کیمیای وجودی شخص
هنگامی که برای اولین بار از طریق انرژی All Love ارتباط*گیری می*کنید چند چیز اتفاق می*افتد. ممکن است احساس اتصال در شما همانند تابش انرژی از قلبتان باشد،* احساسی باشد از شادمانی و آرامش، احساسی از مالامال شدن قلبتان از عشق ، احساس ریشه گرفتن در خاک، و یا شور و هیجانی انرژیتیک که مانند مورمور شدن دستها و پاها باشد.
همزمان با ورود All Love در سیستم انرژی*تان به شما در خلاص شدن از انرژیهائی که در تناسب با All Love نیستند کمک می*کند. این خلاص شدن*ها شامل رهائی از خاطرات دردناک و ضربات روحی گذشته و الگوهای رفتاری ایجاد شده در شماست. لطمات روحی،* خاطرات و احساسات مربوط به این انرژیها برای رها شدن به سطح آمده و رو می*شوند. این مراحل به عنوان «کیمایی وجودی» شناخته می*شوند.
فرایند آلیچمی (کیمیا) روشی برای در هم شکستن الگوهای شخص است که به چشم انداز و نمای درونی ما چیره شده*اند. این الگوها به شکل ترس،* عدم اعتماد به نفس، فسخ شدگی، عصبانیت، خجالت، احساس گناه از حوادث گذشته و سرکوب احساسات مربوط به آینده. دردمان نه تنها در گذشته یعنی جائی که اتفاق افتاده وجود دارد، بلکه در مقابل ما در خارج وجود داشته و ما را بسمت آن می*کشاند.
کیمیای وجودی علمی است که پشت سر فرایند درمان حسی صورت می*گیرد. این قلم برای ایجاد و بصیرتی که سبب رفع مطالبات و خواسته*های احساسی در زمینه یک موضوع شود، *ضمایر مربوط به نکات منفی ذهن را گردآوری می*نماید.
انرژی عشق (Love) فضائی جسمانی را در این جهان اشغال نموده است.
هنگام ورود انرژی All Love در بدن، مکانی جسمانی را در بدنتان متصرف می*شود. بدین منظور All Love نیازمند مکانی در بدنتان می*باشد و اگر ارتعاشات دیگری که با آن در تناسب نباشد وجود داشته باشد باید در آن دگرگونی ایجاد شود.
علم فیزیک کیمای وجودی (Persnal Alchemy)
همه ما دارای تمام احساسات و انرژیها در درون خود می*باشیم. نظیر: درد ـ* عصبانیت ـ* منفی بافی و غیره که موانعی را برای دستیابی کامل پتانسیل*های فرد ایجاد می*کنند.
ما اغلب تجربیات دلخراش را از ذهنمان پاک می*کنیم و هیچ ایده*ای نداریم از اینکه چه چیزی تحت لوای تمام این رنجها و فشارهای روحی و ترسهائی قرار دارد که بر زندگی ما غالب شده*اند. این در واقع حقیقتی از درد و آلام دوران کودکی.
All Love به شما کمک خواهد کرد تا این دسته از انرژیهای ناهمگون را تغییر داده و جایگاهی برای عشق مطلق در بدن پیدا کنید تا تمام وجود شما را از آن سرشار نماید.
تنها مسیری که این تغییر و تحولات طول می*کشید فقط ایجاد تغییر در یک وضعیت نیست بلکه مسائل دیگری نیز در آن دخالت دارند مثل: استفاده از شیوه (Personal Alchemy) کیمیای وجودی، جایگزین کردن ترسهای غالبی که بنیان و اساس احساسی دارند (ضد ماده)، اتصال مسیر به شارژ منفی الکترون در بدن فیزیکی (ماده) اجازه دادن به خاطرات و یادبودها برای نمایان شدن تا اینکه پذیرفته شده و مرتفع گردند.

منبع: all-love.com
Domain Default page
عینک بنفش