تبلیغات
دنیای ماوراء الطبیعه - نگاهی علمی به انرژی ریکی
 
درباره وبلاگ


دنیای حقیقت


مدیر وبلاگ : مجتبی
پیوندهای روزانه
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دنیای ماوراء الطبیعه
عرفان ، فراروان ، متافیزیك ، ارواح، طب گیاهی و...
امروزه ، علم بشر به واسطة پیشرفتهای اخیرخود ، به درك بعضی ازابعاد شفابخشی(Healing) نائل آمده است . یكی از روشهای بسیار كهن شفابخشی با قدمت چندین هزارساله كه از حدود صد سال پیش تاكنون در سراسر دنیا و به خصوص در كشورهای پیشرفته ( درزمینة طب و تكنولوژی بشری) موردتوجه بسیار قرار گرفته ، سیستم انرژی بخشیِ ریكی می باشد .در این مقاله و همینطور در مقالات بعدی به دیدگاههای علمی و تحقیقات بالینی معتبری كه شفابخشی و به خصوص سیستم ریكی ( یك روش ساده ، جامع و درعین حال قدرتمند) را توجیه می نمایند ،خواهیم پرداخت . در حال حاضر ، مهمترین دیدگاه برای فرمول بندی كردن نحوة عملكرد ریكی ، میدانهای الكترومغناطیسی حاصله از كلیة موجودات زنده است . پروفسور جیمز اوشمن(James Oschman Ph.D).در كتاب اخیر خود به نام “ مبانی علمی طب انرژی بخشی” Energy Medicine, The Scientific Basis") “(به این موضع شگفت انگیز اشاره می كند .
البته حضور و انتشار جریانهای الكتریكی در بدن
انسان ، از مدتها پیش به یك حقیقت علمی تبدیل شده است . این جریانها كه در مسیر سیستم عصبی حركت می كنند ، یكی از راههای خود تنظیمی بدن برای رسیدن به تعادل و هماهنگی لازم محسوب می شوند .

  به عبارت دیگر پیامهای عصبی كه از مغز منشاء می گیرند ، از طریق سیستم عصبی كه با تمامی بافتهای بدن در ارتباط می باشد به كلیة اعضا و اندامها رسیده و موحب تنظیم فعالیتهای بدن می شوند . از سوی دیگر الكتریسیتة قلب نیز توسط پلاسمای خون و از راه عروق و مویرگهای خونی كه مجموعاً بیش از 50000 مایل ( هر مایل معادل 1609 متر) درازا دارند به سایر قسمتهای بدن منتشر می گردد . این راه ، دومین مسیر ( البته به صورت فرعی) برای جاری شدن جریانهای الكتریكی به حساب می آید . این جریانها نه تنها در داخل سلولها بلكه در اطراف همة سلولهای بدن انتشارمی یابند . از طرفی بسیاری از سلولها ، حاوی كریستالهایی به فرم مایع می باشند . این كریستالهای زنده ، در غشاهای سلولی ، غلاف های میلین اعصاب و بسیاری از نقاط دیگر به طور پراكنده یافت می شوند . تمامی كریستالها ، هنگامی كه به نوعی تحت فشار قرارگیرند ، در پاسخ واكنشی تحت عنوان تأثیرات پیزوالكتریك از خود نشان خواهند داد .


 به همین ترتیب ، كریستالهای مایع درون سلولهای بدن انسان نیز به طور مداوم در حال تولید جریانهای الكتریكی همگرایی می باشند كه همانند لیزر ، فركانسهای حاصله از آنها در محدودة مشخصی قرار دارد . این ارتعاشات لیزر مانند قادرند علاوه بر حركت در درون بدن ، به محیط اطراف نیز منتشر شوند . این واقعیت ،‌ تداعی كنندة تأثیرات بالقوه‌ شفا دهندة كوبش بر روی طبل است . هنگامی كه فشارهای كوبشی حاصل از ضربان طبل به بافتهای بدن انسان می رسد،‌ جریانها و میدانهای الكتریكی آهنگین ( ریتمیك )‌ خاصی دربدن ایجاد می شود كه بطور مستقیم درفعالیت بیولوژیك آن بافتها تأثیرمی گذارد . دومین محیط از سیستم عصبی بدن انسان ،‌ غلاف عصبی (‌ پری نوریوم)‌ نام دارد كه متشكل از یك لایه بافت همبندی و پوشانندة سیستم عصبی است . رابرت بكر( Robert o. Becker ) در مجموعه ای از مقالات به شرح این موضوع پرداخته است : "بیش از نیمی از سلولهای مغزی را سلولهای پری نوریال تشكیل می دهند . پری نوریوم كه توسط امواج مغزی كنترل می شود با تأثیر بر جریانهای الكتریكی ، مستقیماً‌ در فرایند شفابخشی دخالت دارد . هرگاه یكی از قسمتهای بدن دچار آسیب می گردد ، سیستم پری نوریال در آن موضع خاص ، نوعی پتانسیل الكتریكی به وجود می آورد كه اولاً بدن را نسبت به آسیب وارده آگاه می سازد و ثانیاً‌ سلولهای بازسازی كننده نظیر گلبولهای سفید خون ، فیبرو بلاستها و ماكروفاژها را به محل مورد نظر جذب می نماید و در نهایت همگام با ترمیم یافتن ضایعه ، پتانسیل الكتریكی موضع نیز تغییر می یابد . سیستم پری نوریال ، همچنین نسبت به میدانهای مغناطیسی بیرونی بسیار حساس و پاسخگو است ." هنگامی كه جریان الكتریكی از داخل یك جسم هادی الكتریسیته عبور می كند ، یك میدان مغناطیسی در اطراف آن جسم تشكیل می گردد . به همین نحو ،‌ جریانهای الكتریكی كه در درون بدن انسان در حركت می باشند نیز در داخل و اطراف بدن ، میدانهای مغناطیسی خاصی به نام ‌میدانهای بیومغناطیسی (Biomagnetic Fields)به وجود می آورند . دكتر جان زیمرمن (Dr. John Zimmerman)در دانشكدة پزشكی دانشگاه كلرادو در شهر Denverایالات متحده . به منظور درك بهتر نحوة عملكرد بدن وتشخیص عمیقتر بیماریها ، با استفاده از دستگاهی به نام (Super Conducting Quantum Interference Device) SQUIDیادستگاه فوق هادی با تداخل كوانتومی ) اقدام به اندازه گیری دقیق میدانهای بیومغناطیسی بسیاری از اعضای بدن ، از جمله مغز و قلب نموده است . قلب دارای میدان مغناطیسی پرقدرتی است كه تا فاصلة 15 فوتی ( هر فوت معادل 48/30 سانتیمتر )‌ ادامه دارد . مغز و كلیة ارگانهای بدن نیز دارای میدانهای بیومغناطیسی مخصوص به خود هستند كه آنها را احاطه نموده و با یكدیگردر تعامل می باشند . هرارگان ، فركانس ویژة خود را دارد كه بیانگر وضعیت سلامت آن است . اما در شرایط بیماری ، این فركانس دچار تغییرمی شود . مجموعة تمامی میدانهای بیومغناطیسی بدن ، تشكیل یك میدان بیومغناطیسی تجمع یافتة بزرگ را می دهد كه بدن انسان را احاطه می نماید و در واقع بسیار مشابه با همان پدیده ای است كه هاله Aura) ) نامیده می شود . به این ترتیب ، میدان بیومغناطیسی مورد نظر می تواند یكی از اجزای مهم هاله قلمداد شود ، گر چه كه ممكن است ابعاد دیگری نیز در این مقوله دخیل باشند . میدانهای بیومغناطیسی انسان با میدانهای مشابه در اطراف او نظیر میدانهای بیومغناطیسی سایر انسانها در تعامل متقابل است . این اصل در علم فیزیك ،‌ القاء ( (Induction نامیده می شود وبه این معنی است كه هر میدان مغناطیسی می تواند باعث القای تغییراتی در قدرت و نیز فركانس جریانهای الكتریكی در جسم هادی مر بوط به میدان مغناطیسی مجاور خود (‌ در اینجا بدن انسان دیگر ) ‌گردد . به همین منوال . میدان بیومغناطیسی یك فرد هم قادر است از طریق فرایند القاء ،‌ تأثیراتی را بر روی میدان مغناطیسی فرد دیگرچه از نظرذهنی_روانی ( دگرگونی در احساس سلامت ، میزان احساس خوشایند او ...) و چه از لحاظ جسمی (كیفیت عملكرد ارگانها و بافتهای بدن وی) ، بگذارد . آگاهی از این اصل . از یك سو تعریف مناسبی را از واژة مصطلح شخصیت مغناطیسیMagnetic Personality) ) خاص هر انسان ، برایمان ارائه می دهد و از سوی دیگر ، ‌نحوة‌ ایجاد تأثیرات درمانی مستقیم یك انسان بر روی انسان دیگر را به صورت علمی توجیه می كند . تا به اینجا دریافتیم كه از دیدگاه علمی ،‌ وجود یك انسان به محدودة پوست او ختم نمی شود بلكه به فضای اطراف او نیز گسترش می یابد . تا بحال همه ما هنگامی كه حضور فرد دیگری را بدون دیدن او در نزدیكی خودمان احساس كرده ایم ،‌ بر این واقعیت صحه گذاشته ایم ، اما امروزه این مقوله به عنوان یك اصل علمی پذیرفته و ثابت شده است . دستها نیز توسط میدان مغناطیسی مخصوص به خود احاطه می شوند . بررسی میدان مغناطیسی حاصل از دستان یك فرد شفاگر( Healer)در حین انجام درمان نشان می دهد كه این میدان به وضوح قوی تر از میدان مغناطیسی دستان افراد معمولی است . در این بررسی از یك مغناطیس متر ساده ، شامل دو عدد سیم پیچ 80 هزار دور متصل به یك تقویت كننده استفاده شد و نتیجة حاصله ، گویای این واقعیت بود كه دستانِ فردِ شفاگر دارای میدانی با قدرت 002/0 گاس (gauss ) بود كه هزار بار قوی تر از هر میدان مغناطیسی دیگری است كه از بدن انسان به بیرون امتداد می یابد . فركانس این میدان نیز متغیر ( بین 3/0 تا 30 هرتز) و عمدتاً‌ در محدودة 8 ـ 7 هرتز در نوسان بود . انرژیِ شفادهندة‌ دستها حداقل تا حدودی توسط سیستم پری نوریال ایجاد می شود . این سیستم همان طور كه قبلاً توضیح داده شد ، رشته های عصبی را پوشانیده و ‌در بدن به عنوان مسیری برای هدایت جریانهای الكتریكی تحت كنترل تالاموس مغز ، عمل می كند . پاره ای از شواهد حاكی از این است كه سایر فرمهای انرژی به غیر از نوع بیومغناطیسی‌ نظیر امواج مادون قرمز ،‌ مایكروویو و بعضی دیگر از پرتابهای فوتونی ‌نیز از دستها خارج شده ، تأثیرات درمانی خود را در سیستمهای بیولوژیك ( زیست شناختی )‌ بدن به دنبال دارد. این دستاورد با تئوری متافیزیكی(و كل نگر) رایج مبنی بر اینكه بیماری ابتدا در هالة انرژی یا میدان بیو مغناطیسی انسان ایجاد شده و سپس در جسم فیزیكی بروز می كند ، كاملاً هماهنگ و مطابق است . هنگامی كه شفاگر، دستان خود را به منظور درمان در مجاورت یك عضو غیر سالم قرار داده ،‌ شروع به شفابخشی می كند ، میدانِ مغناطیسیِ خارج شده از دستان او كه به مراتب قویتر از میدانِ مغناطیسی حاصل از عضو بیمار می باشد ، با دربرداشتن فركانسهای طبیعی و سلامت بخش مورد نیاز آن عضو، تأثیر درمانی خود را آغاز می كند و نهایتاً‌ با مكانیسمِ القایی ، فركانسِ طبیعی را به عضو بیمار بازمی گرداند . این تنظیمِ فركانس ، به نوبة خود بر جریانهای الكتریكی سلولها و سیستمِ عصبیِ عضوِ مربوطه و همینطور فعالیتِ بیولوژیك آن عضو تأثیر می گذارد و به این ترتیب ، درمان صورت می گیرد . تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد كه فركانسهای شفابخش برای بافتهای مختلف بدن عبارتند از : فركانسِ معادلِ دو هرتز برای رشته های عصبی ، فركانسِ معادلِ هفت هرتز برای استخوانها ، فركانسِ معادلِ ده هرتز برای رباطها و فركانسِ معادلِ پانزده هرتز برای مویرگها . درهنگامیكه شفاگر به منظور یافتن نواحی نامتعادل و گرفتار در یك بیمار ، به اسكن نمودن بدن او می پردازد ، فرایند القای میدانهای بیومغناطیسی در جهت معكوس اتفاق می افتد . در این شرایط ، شفاگر كف یك یا دو دست خود را در فاصلة چند سانتیمتری بدنِ بیمار به آرامی حركت می دهد و درهمین حال به احساسی كه دركفِ دستِ او ایجاد می شود توجه می كند ( اسكن بیوسن )‌ . در این حین ، میدان بیومغناطیسی بیمار تغییراتی را در میدانِ كفِ دستِ شفاگر ایجاد می كند و این تغییرات توسط شفاگرحس می شود و به این ترتیب او قادر خواهد بود نواحی دچار عدم تعادل و تحت فشار را در میدان بیومغناطیسی بیمار تعیین نماید . یكی از ویژگیهای منحصر به فرد رِیكی این است كه برای انجام آن باید ابتدا توسط استاد، یك جلسة همسویی Attunement)) برای شفاگر برگزار گردد . همچنین برای انجام رِیكی نیازی به ذهنِ آگاهِ شفاگر نیست ، بلكه انرژیِ رِیكی خود به خود جریان می یابد و به هیچ عنوان از انرژی شخصی فردِ شفاگر استفاده نمی كند . حال ببینیم فرایند همسویی و درمان در رِیكی چگونه صورت می پذیرد . همسویی می تواند ابعادی نهفته از درون هر یك از ما را كه دارای درك بالاتری از كلیت وجود ، سلامت و شفای واقعی است ،‌ بیدار نماید . با توجه به اینكه آگاهی ، از فضایی ورای ذهن هوشیار ما منشاء‌ می گیرد ،‌ می توانیم چنین نتیجه گیری كنیم كه سرچشمة آگاهی در واقع همان منشاء اَبَر هوشیارِ درونِ وجود ماست . از سوی دیگر ، با دانستن اینكه رِیكی از انرژی فردِ شفاگر نمی كاهد ، به این نتیجه می رسیم كه پدیدة همسویی در واقع انرژی متفاوتی را نسبت به آنچه برای فعالیتهای روزمره مان استفاده می كنیم ، فعال می سازد . همة ما انسانها پتانسیلهای نهفته ای داریم كه در اكثریت افراد غیر فعال است و نیاز به بیدار شدن دارد . اَبَرهوشیاری می تواند عملكرد تالاموس و سیستم پری نوریال را به نحوی هدایت كند كه انرژیِ رِیكی را ایجاد و آنرا از طریق دستانِ فردِ شفاگر به عضو مبتلا برساند . با بیان ساده ترمی توان انرژی رِیكی را مجموعه ای ویژه از انرژی بیومغناطیسی و سایر انرژی هایی دانست كه ذهن اَبَرهوشیار،‌ كیفیت آنها را دقیقاً متناسب با نیازِ عضوِ مبتلا كه در زیرِ دستانِ شفاگر قرار دارد ، تعیین نموده و فرایند درمان را آغاز و تكمیل می نماید . بنابراین می توان چنین تصور كرد كه هر چه ابعاد عالی ترِ ذهنِ اَبَرهوشیار برای ایجاد مجموعه هایی قویتر و مؤثرتر از انرژی از لحاظ فركانس و قدرت ، بیدار شود ، می توان در موارد بیماریهای سخت و پیچیده ، با سرعت بیشتری به درمان بیماری پرداخت . در این صورت شفابخشی ، شامل تركیبی از عشق ، همدردی و محبت خواهد بود كه عضو آسیب دیده را هر چه بیشتر برای ترك الگوهای قدیمی و بازگشت به سلامتی تشویق می كند . یك درمانِ شفابخشیِ مؤثر و قوی ، قابل تشبیه به تعمیركارِ فوق العاده ماهری است كه بر اساس تجربه و درك بیشتر خود ،‌ قادر به انجام تعمیراتی می باشد كه از عهدة‌ سایر تعمیركاران خارج بوده است . وقتی به تدریج آگاهی خود را افزایش داده و عمیقتر از پیش به شفابخشی خود می پردازیم ، پتانسیلی كه در درونمان به عنوان یك شفاگر وجود داشته ،‌ هر چه بیشتر بیدار می شود تا جایی كه ما را قادر می سازد با ابعادی متعالی تر از ذهن اَبَرهوشیارمان ارتباط برقرار نموده ، مهارتهای والاتری را كسب نماییم . یكی از توانایی های بسیار جالب رِیكی همچون سایر روشهای انرژی بخشی ، درمان از راه دور است . همانگونه كه پیشتر توضیح داده شد ، نحوة درمان از طریق دستها هنگامی كه شفاگر در مجاورت فرد بیمار قرار گرفته باشد از طریق تأثیرات القایی میدانهای بیومغناطیسی آنها قابل درك است ، اما درمان از راه دور را درشرایطی كه ممكن است شفاگر نه تنها كیلومترها از بیمار خود فاصله داشته باشد بلكه نسبت به هم در دو سوی مختلف كرة زمین باشند ، از نظر علمی چگونه می توان توجیه كرد ؟‌ احتمالاً‌ درمان از راه دور بواسطة امواجِ اسكالر ( ٍScalar Waves : امواج الكتریكی با پایداری بالا كه می توانند بدون نیاز به سیم برق و بدون تبعیت از معادلة ریاضی انتشار امواج با سرعتی معادل یك و نیم برابر سرعت نور در فضا حركت كنند . كشف این امواج ، دستاوردی مهم و نوین در فیزیك مدرن بشمار می آید )صورت می گیرد . هنگامی كه دو میدان مغناطیسی متمایز،‌ دارای فركانسی كاملاً‌ مشابه بوده و دقیقاً از فاز خود خارج باشند ، نهایتاً یكدیگر را حذف می كنند ،‌ اما این حذف متقابل ، تأثیرات آن دو میدان را از بین نمی برد ، بلكه پتانسیل آنها همچنان موجود است و این پدیده منجر به ایجاد امواج اسكالر می گردد كه برخلاف امواج مغناطیسی (‌ كه با الكترونها در ارتباطند )‌ با هستة اتمها د رتعامل قرار می گیرند . این امواج نه تنها توسط قفسهای الكتزیكی فارادی Faraday Cages [1] یا سایر موانع شناخته شده متوقف نمی شوند ، بلكه خود را بدون كوچكترین افت انرژی و با همان قدرت اولیه (صرفنظر از بعد مسافت) ، به هدف مورد نظر می رسانند . همچنین ثابت شده است كه امواج مورد نظر،‌ با تأثیر بر روی بافتهای زندة بیولوژیك ، روند ترمیم و درمان را تسریع می نمایند . بنابراین ممكن است همانطور كه دكتر جیمز اوشمن معتقد است امواجِ اسكالر،‌ منشاء بنیادینِ درمان و ترمیم در بدن موجودات زنده باشند . علیرغم اینكه تئوریهای حاضر ، تا حدودی توجیه كنندة مكانیسم درمان از طریق شفابخشی می باشند ،‌ هنوز یك جنبه از شفا بخشی و كار فراطبیعی (معنوی) به صورت رازی بزرگ باقی مانده است . تولید میدانهای بیومغناطیسی و امواجِ اسكالر ر وابسته به جسم فیزیكی انسان و یا دستگاههای فیزیكی است ، در حالیكه بسیاری از شفاگرهای روحی، برای دریافت و هدایت انرژی ، با موجوداتی متعالی تر، كه فاقد هر گونه جسم فیزیكی می باشند ارتباطی مستقیم برقرار می كنند . از دیدگاه علمی نه تنها مكانیسم ایجاد انرژی توسط این موجودات ، بلكه حتی وجود آنها نیز، قابل توجیه نمی باشد . لذا هنوز برای درك عمیق تر شفابخشی و طبیعت آگاهی ، زمینه های تحقیقاتی گسترده ای در پیش روی علم نوین قرار دارد . بافتهای زندة بدن كه متشكل از ملكولها و اتم ها هستند ،‌ مستقیماً‌ در اتصال و تأثیرپذیری از تمامی نیروهای موجود در طبیعت می باشند . همگام با تكامل موجودات زند ه ، نیروهای مختلف ، اعم از نیروهای شناخته شده و نیروهای مرموز و ناشناخته برا ی عملكرد بدن با یكدیگر تركیب شده اند و طبیعتاً‌ با مطالعه موجودات زنده و به ویژه انسان ،‌ فرصتی بسیار خوب برای درك عمیق ترین و مرموز ترین نیروهای كیهانی به ما عطا خواهد شد . این شانس برای ما وجود دارد كه همگام با پیشرفت تحقیقات علم بشری در مورد شفاگری و عوالم روحی ،‌ كشفیات حیرت آوری به وقوع بپیوندد كه با گسترش آگاهی ذهن ما انسانها ،‌ تحولی متعالی را برای ادامة حیات بر روی كرة زمین برایمان به ارمغان آورد .

 

نویسنده : ویلیام لی رند

 برگردان و اقتباس : دكتر كیارش ساعتچی 

 برگرفته از كتاب جوهرة رِیكی تالیف والتر لوبك. فرانك آرجاوا پیتر. ویلیام لی رند

http://gorouh.org

نوع مطلب : ریکی، 
برچسب ها : نگاهی علمی به انرژی ریکی،
لینک های مرتبط : ریکی - قسمت سوم،


سه شنبه 25 تیر 1392 :: نویسنده : مجتبی
نظرات ()
دوشنبه 3 تیر 1398 03:59 ق.ظ

Reliable write ups. Many thanks.
walgreens price for cialis cialis e hiv cialis per paypa how to purchase cialis on line when will generic cialis be available import cialis enter site natural cialis venta cialis en espaa cialis great britain how to buy cialis online usa
شنبه 1 تیر 1398 04:30 ق.ظ

You reported this very well.
cialis canada prix cialis once a da cialis tablets australia effetti del cialis cialis generisches kanada india cialis 100mg cost il cialis quanto costa only now cialis for sale in us order a sample of cialis cialis tadalafil online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:56 ب.ظ

You suggested this exceptionally well.
cialis coupons tadalafilo effetti del cialis acheter du cialis a geneve cialis daily cialis online nederland cialis 20 mg best price safe dosage for cialis cialis side effects cialis lilly tadalafi
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:29 ق.ظ

Amazing loads of very good knowledge.
we recommend cialis best buy cialis flussig cialis pills generic cialis review uk acquisto online cialis the best site cialis tablets cialis online holland cialis uk next day we recommend cheapest cialis the best site cialis tablets
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:51 ق.ظ

Appreciate it, Loads of knowledge!

cialis et insomni order cialis from india generic cialis pro we recommend cialis best buy generic cialis at the pharmacy cialis para que sirve warnings for cialis generic cialis at the pharmacy cialis professional from usa cialis vs viagra
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:12 ب.ظ

Incredible plenty of awesome advice.
cialis generisches kanada generic cialis levitra cialis side effects dangers canadian cialis cialis 5mg billiger effetti del cialis price cialis best generico cialis mexico cialis online deutschland cialis prezzo in linea basso
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:15 ق.ظ

You actually expressed that wonderfully.
cialis from canada usa cialis online prix de cialis cialis cost cialis dosage amounts miglior cialis generico order cialis from india buy cialis sample pack price cialis wal mart pharmacy when can i take another cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:51 ب.ظ

Thanks a lot. Helpful stuff!
cialis savings card we choice cialis pfizer india buy cialis online cheapest cialis online napol cialis for sale south africa ou trouver cialis sur le net trusted tabled cialis softabs cialis herbs ou trouver cialis sur le net price cialis per pill
شنبه 25 خرداد 1398 10:24 ق.ظ

You actually revealed this perfectly.
india cialis 100mg cost cialis dose 30mg cialis generico en mexico safe site to buy cialis online 5 mg cialis coupon printable rx cialis para comprar comprar cialis navarr best generic drugs cialis chinese cialis 50 mg cialis prezzo di mercato
جمعه 24 خرداد 1398 06:01 ق.ظ

You said this superbly!
cialis rezeptfrei cialis dosage warnings for cialis brand cialis nl cialis free trial cialis side effects cialis for bph dose size of cialis achat cialis en itali cialis preise schweiz
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:15 ق.ظ

Wonderful posts, Regards!
prezzo di cialis in bulgaria rezeptfrei cialis apotheke how do cialis pills work acheter du cialis a geneve achat cialis en europe cialis online nederland cialis coupons printable cialis price thailand order cialis from india buy brand cialis cheap
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

Great facts. Kudos!
look here cialis order on line cialis baratos compran uk dose size of cialis enter site very cheap cialis order cialis from india cialis 100 mg 30 tablet acheter cialis kamagra tadalafil 10 mg recommended site cialis kanada cialis 5 mg funziona
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:05 ق.ظ

Kudos! I enjoy this!
cialis professional from usa click here cialis daily uk how to buy cialis online usa cialis price in bangalore cialis super kamagra weblink price cialis how much does a cialis cost prix cialis once a da cialis prezzo di mercato achat cialis en europe
شنبه 18 خرداد 1398 08:06 ب.ظ

Very good information. Thanks a lot!
i recommend cialis generico cialis taglich cialis prices cialis for sale cost of cialis per pill how do cialis pills work tadalafil where do you buy cialis when can i take another cialis cialis 20mg preis cf
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:37 ب.ظ

Thank you. Loads of material.

achat cialis en itali buy cialis online cialis australia org cialis 50 mg soft tab cialis online napol il cialis quanto costa rezeptfrei cialis apotheke generic cialis review uk enter site natural cialis cialis preise schweiz
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:06 ق.ظ

Thank you, I appreciate this.
cialis savings card cialis diario compra cialis kamagra levitra cialis 20 mg best price canadian discount cialis cost of cialis cvs prescription doctor cialis cialis 20mg preis cf buy name brand cialis on line cialis rckenschmerzen
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:27 ق.ظ

You explained that fantastically!
cialis vs viagra try it no rx cialis opinioni cialis generico canadian discount cialis cialis generic availability cialis pills boards cialis 5mg billiger cialis diario compra cialis without a doctor's prescription cialis 5mg billiger
سه شنبه 13 آذر 1397 09:54 ب.ظ

Regards. Valuable stuff.
cialis tadalafil click here to buy cialis we like it safe cheap cialis cilas cialis 20 mg effectiveness cialis bula female cialis no prescription ou trouver cialis sur le net cialis prices cialis side effects
سه شنبه 13 آذر 1397 11:03 ق.ظ

This is nicely put. .
cialis generico in farmacia cialis 10mg prix pharmaci prix cialis once a da female cialis no prescription generic cialis at the pharmacy canadian cialis cialis tadalafil cost of cialis per pill cialis 20 mg cialis name brand cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 11:22 ب.ظ

Awesome forum posts, Thank you!
cipla cialis online generic cialis at walmart buy original cialis click now cialis from canada female cialis no prescription only now cialis for sale in us cialis rckenschmerzen 5 mg cialis coupon printable cialis rezeptfrei cialis free trial
یکشنبه 11 آذر 1397 09:50 ق.ظ

Truly a good deal of fantastic data.
viagra or cialis generic cialis with dapoxetine usa cialis online enter site very cheap cialis cialis baratos compran uk wow cialis 20 opinioni cialis generico 5 mg cialis coupon printable compare prices cialis uk cialis generika
شنبه 10 آذر 1397 11:02 ب.ظ

You stated this well!
cialis cipla best buy cialis 20 mg achat cialis en europe bulk cialis cialis for sale cialis 20mg the best choice cialis woman cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg effetti collateral cialis 30 day sample
شنبه 10 آذر 1397 09:45 ق.ظ

Regards, I appreciate this.
cialis tadalafil online cialis para que sirve cialis coupon prices on cialis 10 mg what is cialis cialis lilly tadalafi cialis for daily use cialis ahumada cialis 5 effetti collaterali price cialis best
جمعه 9 آذر 1397 10:28 ب.ظ

Thank you! I appreciate it.
cialis professional yohimbe cialis billig cialis dosage free generic cialis cialis prices cialis 5mg prix cilas cialis therapie cialis pills price each 200 cialis coupon
جمعه 9 آذر 1397 10:31 ق.ظ

Wonderful stuff. Thank you!
brand cialis nl online prescriptions cialis tadalafil 10 mg cialis diario compra cialis taglich import cialis cialis arginine interactio tesco price cialis we choice free trial of cialis cialis 20 mg cut in half
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:28 ب.ظ

You said it perfectly.!
we recommend cheapest cialis cialis 05 venta de cialis canada cialis generico online cialis dosage amounts cialis rezeptfrei sterreich wow cialis tadalafil 100mg cialis arginine interactio cialis dosage recommendations cialis dosage
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:08 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
generic cialis at walmart buy cialis online nz trusted tabled cialis softabs estudios de cialis genricos buy cheap cialis in uk american pharmacy cialis cialis generico en mexico cialis prices in england cialis para que sirve cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:32 ب.ظ

Regards. I value this!
generic cialis pro cialis online napol comprar cialis 10 espa241a cialis for daily use prices for cialis 50mg effetti del cialis cialis uk buy generic cialis cialis pills boards only best offers cialis use
دوشنبه 9 مهر 1397 07:08 ب.ظ

You have made your point pretty effectively!.
cialis 200 dollar savings card wow cialis 20 cialis usa cost 5 mg cialis coupon printable warnings for cialis cialis 30 day sample 200 cialis coupon we recommend cheapest cialis cialis sans ordonnance cialis for daily use
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:07 ق.ظ

Kudos. I enjoy it!
where can i buy a viagra prices for viagra vaigra generic viagra pharmacy cheapest place to buy viagra buy viagra tablets online buy viagra china buy viagra over the counter how to buy real viagra online can u buy viagra over the counter
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30